František Skála

1956
- narozen 7. února 1956 v Praze -"Do roku 63 jsem vyrůstal v Karlíně. Nejstarší vzpomínka: objíždím na tříkolce park kostela Cyrila a Metoděje a nacházím předměty."

1964
- od roku 64 žije ve Strašnicích, kde začíná chodit do školy -
Otec F. Skála, malíř a ilustrátor (člen skupiny Polylegran a Radar). Matka Alena Skálová, choreografka, zakladatelka souboru Chorea Bohemika. (Navštěvuje kursy baletu ND s Norodomem Sihánukem). "Otec, milovník lidového umění a starožitností, mě vedl k lásce k řemeslu a probudil ve mně zájem o historické slohy. Celou devítiletku jsme se spolužákem P.P. vedli "kulturně osvětovou -podvratnou" činnost a hráli si u nás na písku. Byly to pracné a odborně věrohodné hry, končící zpravidla destrukcí (prazáklad B.K.S.)"

1971
- studium na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze, obor řezbářství -Navazuje přátelství se členy B.K.S.

1974
- stává se skutečným členem tajné organizace B.K.S. (Bude Konec Světa). Pořádá první "Výstavu pro J. Levého"
-"Od r. 72 jsem se pohyboval v uzavřené společnosti blízkých přátel z B.K.S. a jejich satelitních organizací jako SÚZI, ÚTERNÍK a pod. K současnému umění 60-70 let jsme se dostávali prostřednictvím knihy Osobnost a tvorba od dr. Drvoty, kde byla reprodukována díla českých strukturalistů a na nich demonstrovány psychoanalytické pokusy a výklady.
Ač nás tato díla jaksi vzrušovala, shrnovali jsme je s dávkou ironie pod pojem "SCHIZOIDOVY FRUSTRACE" a pokoušeli se "hrou na umění" o něco podobného. Jakýkoli experiment ve stylu "hle, co z toho vylezlo" a "to je skoro jako pravé umění", byl dobrý. Pálili jsme, tavili, rozmývali olejové pastely, nalévali latexové škraloupy zatírané olejem. Zároveň jsem však rozvíjel techniku staromistrovské olejové surrealistické malby (ve které mě podporoval otec), ale i "šalamounskou" groteskní kresbu.
Ze všech těchto výtvorů byly v zadním pokoji našeho bytu pořádány výstavy, jako překvapení pro mimopražského "barevného" kamaráda z Valmezu. Byly opatřeny katalogy, či spíše ceníky vystavených děl. Názvy těchto výstav, které často nespatřilo víc než 10 lidí, občas reagovaly na přehlídky oficiálního komunistického umění, jako např. KRIZOVÉ TENDENCE V SOUČASNÉM UMĚNÍ. UMĚNÍ PORAŽENÉHO LIDU a pod."

1975
- F. S. dokončil studia na SUPŠ, nedostal se na AVU a zaměstnal se u truhlářů v Lékárenské službě -
- První z pravidelných letních pobytů s přáteli u moře v Bulharsku -

1976
F. S. začíná studovat na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (obor filmová a televizní grafika) -

1977
- od léta roku 1977 hraje se skupinou. KILHETS a dvě sezóny s Mikolášem Chadimou -

1979
- 1. července 1979 pořádá Excrementical art society a SÚZI "Banket pracháčů" na haldách Hořkovec u Nového Strašecí
-"Byla to happeningová akce s výstavou impro-vizovaných plastik v přírodě. Účastníci ve společenských oblecích stolovali v bílém lupkovém prachu. Hrála skupina Zřídla, pojídala se hrachová kaše, pila malinovka."
- Na škole organizuje happening PODZIM ("ve snaze prolomit zahnívající svazáckou atmosféru") a posléze i "Výstavu domácích prací" -
"Byla po otevření zakázána rektorem Mikulou a označena nálepkou "mutace vyčpělých proudů". Vystavovali na ní mimo jiné J. Róna své tapiésovské obrazy a S. Milkov své mariniovské sochy. Mé práce měly "široký záběr", od lyrických olejových obrazů přes asambláže z vyplavených rybářských korků s poetikou moře ke strukturálním latexovým abstrakcím s pome-rančovou kůrou, prázdným režným plátnům, vycpaným futrálům od basy a vykostěným elektrickým kytarám."

1980
- v létě pracuje na soše pro zámecký park ve Veltrusích, kde je na prázdninách u své matky -
Téměř pětimetrová stéla z dubu nese "kromě mýtické totemovosti i jisté známky hravosti a nadhledu".
- První knižní ilustrace - P. Jakeš -Planeta Země, nakl. MF, Praha.

1981
- v létě první cesta "na západ"
-"Poprvé jsem se setkal s barevným životem a uviděl současné umění. Nejvíce mě však zasáhly italské památky a obrazy P. Breughela ve Vídni."
- Silvestra stráví u sochaře Jiřího Beránka v Jeseníkách -

1982
- F. S. pracuje na animovaném filmu Oči (na motivy básně I. Wernische), který je diplomovou prací, a končí studia -
- svatba s Evou H. a narození dcery Alžběty -
- Nájem společného suterénního ateliéru "Šukárna" B.K.S. Zde vznikají díla datovaná do r. 1986 -
- ilustrace ke knize Zapomenutá řemesla -

1983
- účastní se na výstavě Krabičky v galerii H v Kostelci nad Č. 1. -
"Téma drobných diorám mně bylo blízké. Těšilo mě mít možnost vystavovat s již renomovanými tvůrci starší generace a zároveň tuto důstojnou platformu narušovat svým zlehčujícím přístupem."
- objevuje (s P. Prášilem) fenomén "třetího rokoka", vytváří první dřevěné plastiky-
Jako zaneprázdněný a již etablovaný ilustrátor jsem se začal v r. 83 odreagovávat od věčného sezení spontánními projevy ve dřevě. Cítil jsem náhle obrovskou svobodu a až extatickou radost z nehoráznosti používaných nástrojů (sekery, šroubováku a zednického kladívka), kterými jsem se náhle zcela odpoutal od zbytků školních manýr."
Tuto techniku nazývá "knísání" (ve dřevě) a "kňobání" v malbě. "Třetím rokokem jsme označovali vše, co neslo stopy určité zjemnělé absurdní zdobnosti. Kořeny jsme nacházeli jak ve skutečném gro- teskním rokoku, tak v ,l'art brut´, v některých ranných dílech R. Magritta a dalších."
- V té době se setkává s iluminacemi gotických knih a doceňuje význam ornamentu -

1984
- Pro sborník k desetiletému výročí B.K.S. vytváří soubor vzorků na šusťákovinu -
- 21. července narození syna Františka -

1985
- účást na výstavách Velikonoční vajíčko a Barevná socha v Galerii H
-Na výstavě Světelné objekty, pořádané M. Vojtěchovským přes jednu noc na stat-ku Spiritka, vystavuje Lenina v Paříži, Pejska a Tančírnu. V létě kupuje část rozpadlého statku Dřevíč u Loun. Začíná přátelství s J. Rónou a později Č. Suškou.
"Chodili jsme spolu do sauny a cvičit do TJ Zdraví. Vytvořili jsme navzájem se inspirující trojici, která se opájela "stupou" a trapností. (Akce "Vtipná pokrývka hlavy", "Vtipný cvičební úbor"). Po cvičení jsme doplňovali kalorie v hospodě. Při jedné takové večeři vznikl název skupiny a koncepce vernisáže s vajíčky.
V té době se opět rozmohla hra na střílení, která vznikla v B.K.S. v sedmdesátých letech. Kdekoliv a za jakýchkoliv okolností mohl člověk očekávat ,zastřelení" z poplašňáku. Povinností bylo padnout na zem a předstírat. Hra se posléze rozrostla do masových rozměrů, kdekdo chodil ozbrojen kopiemi revolverů. Po revoluci to začalo být nebezpečné."

1986
- účastní se Konfrontace IV a Konfrontace V -
- V té době již zná z katalogů ukázky z díla německých představitelů neue wilde, ale jistou duchovní spřízněnost nachází spíše u umělců italské transavantgardy (M. Paladino, F. Clemente) - "Na výstavy studentů akademie jsme se v B.K.S. dívali trochu skrze prsty. Všichni malovali stejně "divoce". Dělaly se vlčí oči a zuby. Teprve, když se z této hmoty začaly vylupovat jasné originality, začalo mě to zajímat."
- ló.června první samostatná výstava v UMCH v Praze-Petřiny -
Text k zahájení výstavy napsal Pavel Prášil. V samizdatovém sborníku NĚKDO NĚCO 5 reaguje na výstavu Ludvík Hlaváček:
"V obsahu každeho díla, v události jeho prožitku, je kořen všech prostředků, které v něm spolupracují. Konkrétní dílo a jeho obsah není jen příležitostí k demonstrování obsahu, který autor nosí ve své duši. Nejsou výpovědí o světovém názoru svého tvůrce, ale o událostech radostných setkání s věcmi."
- 24. října se v novém ateliéru koná slavnostní "l. zahájení umělecké sezóny"
-Vážnost celé akce a závažnost vystavených prací pouze podtrhuje spíše dadaistický než recesistický rámec jednotlivých vystoupení: Výstavy drobné plastiky" F. Skály a P. Prášila, prezentaci diaseriálu Časem prověřeni, l.výstavy fotografií M. Poláka a L. Jasanského a první vystoupení TROS SKETOS (Róna, Najbrt, Skála). Proslovy přednesli P. Prášil a F. Skála. Zde závěr ze Skálova proslovu; obsahuje "problematiku doby" a mladé umělecké generace zvláště v celé své naléhavosti:
"Někdo je lepší, někdo slabší, někdo dobrý, někdo strašný. Častokrát se setkáváme s tolikrát citovaným "zajímavým názorem", jenž se svou ubohostí přehoupl přes hranici a ocitá se na špici. Ale už jsou tu díla, která se nám vrývají do paměti a jejich význam, zvláště ve světovém měřítku, není" zanedbatelný. Přiznejme si, že zde v naší zemi je ideální klima pro pravé umění, ostatně jako na celém světě. Zde jsou ty květy uknísané z našich prud."

1987
- 7. února na večírku v ateliéru Č. Sušky vystupuje s přednáškou "Pruda jako forma společenského vědomí" -
- výstava obrazů a plastik F. Skály, vernisáž je 1. června 1987 v SEMAFORU -Zahajovací řeč píše osvědčený P. Prášil. V projevu řekne, že "chybí tu esprit závažnosti na první pohled, ona strojená vážnost definovaná Rochefoucaldem, jako: "Záhadné držení těla, aby se zakryly duševní nedostatky." Nechybí ani aktuální a spíše kritická zmínka o "nové malbě":
"Jestliže u některých děl zjišťujeme dotek soudobých trendů, potom jsme udiveni poctivým zájmem o tyto jevy a jaksi pobaveným dialogem vedeným s jistou bezohledností".
Výstava, která byla zahájena v Semafbru dva dny před založením Tvrdohlavých, měla ještě týž večer zajímavou dohru která by se mohla jmenovat znesvěcení (učeněji detabuizace) funkcionářského Mánesa. Jak říká lapidárněji F. Skála:
"Po vernisáži průlom Mánesa mladou generací. Vypuzení Vysušilů a Sekerů písní "V KRČMĚ SANTA PUELO". Z všestranně vydařené akce se dochovaly i fotografie, které zachytily tuto přelomovou událost.
- 3. června se F. Skála účastní zakládádání skupiny TVRDOHLAVÍ -
- 22. prosince je zahájena v Lidovém domě ve Vysočanech I. výstava skupiny TVRDOHLAVÍ-

1988
- v únoru dokončuje kreslený příběh "Velké putování Vlase a Brady", Albatros
-Zde se poprvé objevuje postava Lesojana, kterou v březnu vytváří plasticky a vzápětí vystavuje na Výstavě patnácti v GHMP.
- koncem června se uskuteční v restauraci Na Kačabce první vystoupení Malého tanečního orchestru Univerzal Praha, zde představuje své "lesní bicí"-
- v červenci vystavuje na Salónu 88 v PKOJF provokativního Starého kuřáka -F. Skála se tímto aktem zařadil do měnší skupinky vystavujících uměků,kteří tuto typicky perestrojkovou akci zpochybnili. V Rudém Právu (19. července 1988) se ozval Peter Kováč, bdělý strážce čistoty výtvarného života článkem, v němž mimo jiné vysvětluje F.Skálovi, že "tohle nemá se současným uměním a jeho hodnotami skutečně nic společného."
- 8. srpna v den svých narozenin přijíždí Z. Lhotský s V. Marhoulem za F. S. na Dřevíč. Marhoul přináší scénář filmu o Tvrdohlavých s názvem Corpus delicti. Film se nerealizoval -
- 21. září na schůzce Tvrdohlavých F. S. model PAVILONU ELEKTRONIKY, který měl být vytvořen jako společné dílo a zdobit pasáž Lucerny při premiéře filmu Pražská pětka". Projekt se rovněž neuskutečnil.
- v říjnu pořádají Tvrdohlaví zahájení umělecké sezóny Na Dobešce -Úvodní slovo F. Skály, které přednese J. Levý, je v tomto případě velice vhodné neboť v rámci dalšího programu budou poprvé prezentovány posvátné svitky B.K.S.
Řečník ve svém úvodu poděkoval především přátelům ze společnosti B.K.S., "kteří dospěli k názoru, že doba dozrála, a dříve než nevyhnutelně přezraje, upadne a shnije, je třeba se osvěžit její lepkavou šťávou. Rád bych tedy za všechny poděkoval našim přátelům z B.K.S., že nám umožní vznésti se na okamžik do výšin, kde je dovoleno kroužit jen orlům." Navzdory pozoruhodným snímkům na diarámečcích část obecenstva se zjevně nudila a celá akce neskončila stoprocentním úspěchem. (V paměti účastníků zůstal např. předčasný odchod režisérky Chytilové).
- 12.-14. listopadu premiéra loutek P Nikla na Dřevíči v divadle B.K.S. -"Péťa mně v té době psal z vojny, že vyrábí loutky lesních duchů a já jsem pro něj jako překvapení stavěl loutkové divadlo. bylo to vzácné souznění, které se po jeho návratu naplnilo."

1989
- v dubnu se F. S. účastní natáčení krátkého filmu o Tvrdohlavých -
- v červnu skupinová výstava v Havířově -
- v červenci organizuje divadelní festival na Dřevíči (MEHEDAHA, B.K.S., někteří Tvrdohlaví, celkem asi 40 lidí -
- v září pracuje na stavbě kamenné tvrze pro "Dětský svět" parku v Dolních Počernicích -
- 2. října je ve Výstavní síni ÚLUV v Praze zahájena výstava TVRDOHLAVÍ II-
- společně s B.K.S. cesta služebním vozem Pallas Athena přes Stift Altenburg a Grossglockner do Benátek -
- během listopadových dnů pracuje v organizačním štábu Mánesa, později doma maluje "revoluční" plakáty -
- MTO Univerzal hraje na "Prezidentském silvestru" v DKP na Smíchově -

1990
- skupinová výstava v Litvínově -
- výstavy Tvrdohlavých v Dánsku a ve Francii -
- začíná se účastnit kolektivních výstav v zahraničí -
- dostává Čestnou cenu Jindřicha Chalupeckého -
- v prosinci cesta do Paříže na výstavu České a slovenské umění 1960-1990 -

1991
- výstava 17 let tajné organizace B.K.S. v Galerii Pi-Pi-Art, Praha
-Velký úspěch výstavy byl do jisté míry překvapaním a jejím paradoxním důsledkem bylo, že veřejnost začala vnímat Skálovu originalitu a uměleckou osobnost teprve prostřednictvím této akce, která byla více performancí než klasickou výstavou.
- v dubnu se účastní výstavy Laureáti ceny Jindřicha Chalupeckého v pražské Špálově galerii a v listopadu pak dostává hlavní Cenu J. Ch. za rok 1991 -
- 12. září je zahájena výstava TVRDOHLAVÍ III, Narodní galerie, Městská knihovna, Praha-
- krátce po výstavě se skupina Tvrdohlaví rozpadá. F. S. rozpad skupiny těžce nese -

1992
- 8. ledna zahájena výstava Staré a nové práce, Dům U kamenného zvonu, Praha -
Vystavil doposud největší kolekci svých prací. Výstava měla velký ohlas v tisku, vyšly články s titulky Magické objekty, Sugestivní romantik Skála jr., atd. Zvlášní pozornost vyvolal cyklus inter-pretovaných fotografií ŠARK. Kritikové postřehli, že je to výstava ve výstavě, parodie nejen na vojenské instruktáže, ale i na televizní a filmové supermany a tedy spíše pokus o totální absurditu a "novou vážnost".
- v dubnu cestuje na EXPO 1992 do Sevilly -
Inspirován M. Cihlářem si začíná psát a kreslit své deníky. - dostává cenu ARTE GIOVANE DI EUROPA na přehlídce mladého umění v italském Bolzanu -
- 4. května vystavuje na výstavě Laureáti Ceny Jindřicha Chalupeckého ve Špálově galerii v Praze záhadné "zlevněné plody"-
- v červnu cestuje do USA společně s B.K.S. (Festival from the Ruins) -
- na podzim odjíždí s rodinou na tříměsíční stáž do Headlands Center for the Arts v San Franciscu (je součástí ceny J. Chalupeckého) -

1993
- v lednu vystavuje v galerii Southern Exposure v S. F. práce vytvořené z materiálů nasbíraných na pobřeží oceánu. První cesta do New Yorku -
- v dubnu dokončuje výzdobu restaurace Akropolis v Praze na Žižkově -Použil zde dvě svítící vitríny s objekty, vytvořené pro restauraci čs. pavilonu EXPO 92 v Seville. V interiéru je patrné Skálovo okouzlení americkým designem 30. a 50.let.
- Začátkem května odchází pěšky do Benátek. Cestu přes Alpy dlouhou 850 km absolvoval za 25 dní. Píše si ilustrované deníky, kreslí a kromě epizody s "jedovatými skalními motýly" dorazí šťastně na XLV. Bienále světového umění, kde reprezentuje Českou republiku. Vystavuje soubor 25 kreseb z cesty a drobné plastiky vytvořené z nasbíraných materiálů. Michael Kimmelman z New York Times se o Skálově expozici pochvalně zmiňuje v kritickém článku "Smrt v Benátkách" jako o jedné z mála, ke které je možné si v záplavě současného třeštění najít vztah.
- v září vystavuje ve výstavní síni VŠUP "Práce z Headlands" -Pobyt v Headlands a cesta do Benátek znamenají pro F. S. životně důležité "přelomové" zážitky. Ve svém textu pro katalog o nich píše jako o "intenzívně prožitém čase v přirozeném lidském tempu"
- nakladatelství Pakesch a Schlebrugge ve Vídni vydává jeho cestovní deníky -

1994
- v dubnu pobyt v Austrálii a účast na výstavě českého a slovenského umění v MCA Sydney - okouzlen tamní přírodou -
- v říjnu vystavuje instalaci SAD na výstavě Impermanent places v New Yorku - 1995

- pracuje na interiérech paláce Akropolis-
- v červnu vystavuje ve Window Gallery Britské Rady svůj molitanový oblek -
- v říjnu reprezentuje ČR svými ilustracemi na knižním veletrhu ve Frankfurtu n. Mohanem -

1996
- začíná pracovat na scénáři pro celovečerní animovaný film "Velké putování Vlase a Brady" -
- v únoru přednáší o Šarkovi na Columbijské univezitě v New Yorku. Cesta do San Francisca a Mexika -
- v dubnu dokončuje štukovou výzdobu divadla Akropolis výstavou nerealizovaných návrhů "Nedokončený příběh" -
- v květnu vystavuje v Galerii Portikus ve Frankfurtu n. M.
- 4.září vystavuje v Nové síni v Praze -Spolu s třináctimetrovou plastikou Tykadlo vystavil věrohodné "autentické přírodní úkazy".
- v listopadu se účastní mezinárodní výstavy "Sabotáž reality" v Hamburku -

1997
- dostává cenu "Interiér roku 1996" za řešení interiérů paláce Akropolis -
- výstava Figury a tropy v Galerii umění v Karlových Varech -
- výstava Bílý žebrák v Galerii U bílého jednorožce v Klatovech -

1998
- na jaře práce na nástěné malbě interiéru vestibulu paláce Akropolis -
-mění a buduje ateliér -

Zpět