Napsali o nás

Návrat TvrdohlavýchPetr Volf

Bůhví, jestli tenkrát, když se 3. června 1987 sešli ve Slováckém salonku pražského Obecního domu, měli vůbec nějakou představu, jak se svým rozhodnutím založit výtvarnickou skupinu, kterou nazvali Tvrdohlaví, trefí do černého. Jak ovlivní život nejen svůj, ale potažmo velké části umělecké scény, která ve druhé polovině osmdesátých let jenom stěží vegetovala. Uplyne tucet let. Píše se rok 1999, a Tvrdohlaví mají výstavu ve Valdštejnské jízdárně v Praze, tedy v prostorách, jež obhospodařuje Národní galerie a které propůjčuje spíše klasickému, dobou prověřenému projevu. Časy se mění. celý článek

RECEPTÁŘ TVRDOHLAVÝCHTomáš Pospiszyl

Vystoupení umělecké skupiny Tvrdohlaví roku 1987 výrazně ovlivnilo české výtvarné umění poslední dekády tohoto tisíciletí. Jako kdyby se s Tvrdohlavými i ostatními umělci jejich generace otevíral nový letopočet. Alespoň nám to tak před dvanácti lety, při jejich první výstavě v Lidovém domě ve Vysočanech připadalo. Tvrdohlaví již sice několik let jako skupina neexistují, přesto se sešli ke společné výstavě ve Valdštejnské jízdárně. celý článek

S Tvrdohlavými tam a zase zpátky!Alena Potůčková

Výstava skupiny Tvrdohlavých se uskutečnila právě včas, ještě na prahu bezprostřední paměti událostí spojených s jejím vznikem. Umožnila nám tak vrátit se alespoň symbolicky do doby jejich počátků a uvědomit si roli, kterou skupina v našem výtvarném umění sehrála, ale také uvažovat o tom, jakou roli v něm zaujímá právě dnes. Výstava zároveň diváky užitečně provokuje k obecným otázkám po smyslu kolektivního snažení v dnešní poněkud individualizované době. celý článek

Ohlédnutí za jedním zápasemRadek Horáček

Díky mimořádnému manažerskému výkonu Václava Marhoula (1960) se znovu na dobu trvání společné výstavy spojila nejvýraznější umělecká skupina 80. let - Tvrdohlaví - a s přirozenou desetihlavou razancí obsadila výběrem ze své někdejší i dnešní tvorby Valdštejnsko jízdárnu. Je tato akce vitálním tvůrčím činem, samolibým sentimentálním gestem nebo uměleckohistorickou sondou? Nebo ji můžeme vnímat jako provokující hravý průzkum veřejného mínění? Když v roce 1989 sledovali Jiří a Jana Ševčíkovi českou výtvarnou scénu 80. let, dali jedné výstavě název podle Kafkova textu Popis jednoho zápasu a odvolávali se na spisovatelovo ústřední téma, jímž je touha po kontaktu. celý článek

Dějiny a měkké umění TvrdohlavýchMarek Pokorný

Od prvních vystoupení Tvrdohlavých nás dělí řada let. Kategorie a způsoby vzájemného vymezování se jednotlivých výtvarných proudů z konce osmdesátých a počátku devadesátých let víceméně pozbyly na své aktuálnosti. Nynější, v pořadí čtvrté vystoupení Tvrdohlavých, instalované v pražské Valdštejnské jízdárně, je přelomové: zahrnuje práce členů skupiny od jejího vzniku do současnosti a odpovídá na otázku, zda existuje nějaké pojítko mezi jednotlivými osobnostmi, či je-li tu dokonce přítomen skupinový modus vívendi. Z této přehlídky také vyplývá, jakou pozici zaujímá skupina a její aktivity ve vztahu k jiným tvůrcům a tvůrčím okruhům. celý článek

Z vernisážníku Patrika Šimona

Ve Valdštejnské jízdárně probíhá výstava Tvrdohlaví 1999. Jde o nepřehlédnutelný, avšak nikoli pouze memoárový projekt kdysi polooficiálně uznávané výtvarné skupiny, která vznikla 3. června 1987 ve Slovanské kavárně Obecního domu. U jednoho stolu se tehdy sešlo několik mladých, ambiciózních umělců, aby bez nějakého výrazného programu oponovali oficiální politice Svazu československých výtvarných umělců. Neměli svůj program, ale ovládala je zvláštní touha nepatřit ani mezi ztracence, ani mezi zaprodance. Dnes se můžeme zamýšlet, do jaké míry byli odvážní, jak riskovali, neboť se přece jen na konci 80. let vyvzdorovali výstavní možnosti, ačkoli na okraji, zcela symbolicky v periferním prostředí, kam paradoxně přilákali velikou pozornost. celý článek

Ale přece: Tvrdohlaví spolu vystavují po osmi letechMarek Pokorný

Pod původním názvem Tvrdohlaví vystavuje ode dneška v pražské Valdštejnské jízdárně svoje díla devět umělců, narozených v letech 1952 až 1960, jimž produkční zázemí stejně jako před lety vytváří Václav Marhoul. Jiří David, Stanislav Diviš, Michal Gabriel, Zdeněk Lhotský, Stefan Milkov, Petr Nikl, Jaroslav Róna, František Skála a Čestmír Suška, kteří dodnes patří k umělcům, s nimiž se tak či onak počítá, se na společném projektu sešli dvanáct let po vzniku Tvrdohlavých a osm let po své poslední skupinové výstavě. celý článek

O Tvrdohlavých s odstupem deseti letPeter Kováč

Tak už je tu zase máme! Na Valdštejnské jízdárně v Praze visí poutač, který jsem si vždycky představoval spíše jako ránu kladivem do hlavy než do klobouku, který je tam ve skutečnosti nakreslen. Neklamný znak, že tu jsou opět Tvrdohlaví. Deset bouřlivých mladíků, z nichž jsou dnes otcové rodin, se dalo znovu dohromady a otevřeli v pořadí už 4. pražskou výstavu své bývalé umělecké skupiny. celý článek